Notársky úrad Trebišov – JUDr. Ľubica Timčová

Vitajte na webovej stránke notárskeho úradu. Náš notársky úrad v Trebišove Vám ponúka dlhoročné skúsenosti v notárskej a právnej oblasti. Pomôžeme vyriešiť Vaše právne problémy v rozsahu, ako nám dovoľuje notársky poriadok, v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Sme vždy pripravený kvalifikovane právne poradiť a pomôcť vo Vašich rôznych životných situáciách. Našim cieľom je poskytovať notárske služby na vysokej odbornej úrovni s dôrazom na individuálny a priateľský prístup ku každému klientovi.

Ako Vám vieme pomôcť:

Notár je verejný činiteľ, ktorého štát poveril spisovaním verejných listín, pomáha predchádzať sporom, je poradcom rodiny ohľadne majetku, je povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve a je poradcom v oblasti obchodného práva. Medzi jeho základné a najpoužívanejšie činnosti patria:

  • kúpno – predajná zmluva – notár nespíše obyčajnú zmluvu, ale verejnú listinu. Rozdiel medzi nimi je však dosť podstatný a je veľa ďalších dôvodov, prečo sa pri tomto úkone obrátiť na notára
  • darovacia zmluva – darovacia zmluva so sebou prináša rôzne riziká. Notár Vám pomôže spraviť zmluvu nespochybniteľnou
  • dohody pri BSM – „bezpodielovom spoluvlastníctve manželov“. Notár Vám môže pomôcť ochrániť majetok aj po uzavretí manželstva
  • závet – si môžete spísať aj sami, ale ak sa chcete vyhnúť prípadnej neplatnosti, je pre Vás bezpečnejšie využiť služby notára
  • vydedenie – nie je ľahké spraviť listinu o vydedení tak, aby bola platná. Notár listinu nielen vyhotoví, ale poskytne aj právne poradenstvo, ako zákonne vyriešiť Vašu životnú situáciu vydedením
  • exekučný titul – ak chcete požičať peniaze a chcete mať istotu v prípade porušenia zmluvy, že sa Vám peniaze vrátia, bez dlhšieho súdneho konania a súdnych poplatkov, spíšte notársku zápisnicu a peniaze si budete môcť vymôcť, už priamo cez exekútora
  • notárska úschova – notár Vám môže dočasne uschovať finančné prostriedky (napr. pri prevode, ktorý sa týka kúpy a predaja), taktiež dôležité listiny, napr. zmluvy, dohody, cenné papiere, zmenky atď.
  • plnomocenstvo (splnomocnenie) – notár Vám poradí ako a na ktoré úkony môžete plnomocenstvo použiť a spraviť splnomocnenie tak, aby sa nedalo zneužiť
  • prijímateľ 2% z daní – ak sa chcete stať prijímateľom 2% z daní musíte byť zaregistrovaný v notárskom centrálnom registri
  • notárske centrálne registre – proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti

Náš kolektív:

Notársky úrad Trebišov JUDr. Ľubica Timčová

JUDr. Ľubica Timčová notár, 39 ročná prax

Štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1980. Ďalej pôsobila ako štátny notár na okresnom súde v Trebišove, až do roku 1993, odkedy pôsobí ako samostatný notár.

Notársky úrad Trebišov

JUDr. Ľubica Vincejová notársky kandidát, 10 ročná prax

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2006. Od roku 2007 pôsobila ako odborný radca na Katastrálnom úrade Košice, Správa katastra v Trebišove, až do roku 2010. Od roku 2011 do 2013 pôsobila ako notársky koncipient na notárskom úrade JUDr. Ľubici Timčovej. Potom pôsobila ako právnik mesta Trebišov do roku 2017. Od roku 2018 pôsobí ako notársky kandidát.

Notársky úrad Trebišov

Katarína Janoková asistent notára, 16 ročná prax

Na svojej pozícii pre notársky úrad v Trebišove, JUDr. Ľubice Timčovej pôsobí od roku 2003.

Print Friendly, PDF & Email